Groep
Cultuur Historisch Centrum Land van Vollenhove
07/03/2012
1,251
40 items
Het CHC is het stadsmuseum van Vollenhove en omgeving. Vollenhove is ontstaan in de 10e eeuw door de vestiging van de bisschop van Utrecht, landsheer in dit gebied. Vanuit Vollenhove werd de moerassige omgeving rond het Hoge Land van Vollenhove ontgonnen. Er ontstond een stad die een bestuurscentrum werd van de opeenvolgende bisschoppen en later de stadhouders. Vanwege de Opstand verminderde die rol maar bleef tot in de 20e eeuw. In het museum wordt de rijke historie getoond: kastelen, havezaten, de adel, geestelijkheid, visserij.