Groep
Stadsmuseum Vollenhove
07/03/2012
1,356
41 items
Het Stadsmuseum Vollenhove is een plek waar bezoekers de geschiedenis van Stad en Ambt Vollenhove kunnen beleven. Vollenhove is ontstaan in de 10e eeuw door de vestiging van de bisschop van Utrecht, landsheer in dit gebied. Vanuit Vollenhove werd de moerassige omgeving rond het Hoge Land van Vollenhove ontgonnen. Er ontstond een stad die een bestuurscentrum werd van de opeenvolgende bisschoppen en later de stadhouders. Vanwege de Opstand verminderde die rol maar bleef tot in de 20e eeuw. In het museum wordt de rijke historie getoond: kastelen, havezaten, de adel, geestelijkheid, visserij.